Sponsorcommissie

Het bouwen van een carnavalswagen, het creëren van bijpassende kleding, het kopen van het juiste gereedschap en het organiseren van diverse evenementen… Allemaal erg leuk en zeer uitdagend, maar natuurlijk kost dit ook het één en ander. Toen CV de BierBeuners de eerste jaren meedeed aan de carnavalsoptochten in Lent en Elst kende de vereniging een beperkt budget. Buiten de jaarlijkse contributie om, waren de inkomsten vrij beperkt. Ouders, vrienden en familie werden benaderd om een financiële bijdrage te leveren aan onze vereniging, waardoor we ieder jaar nét dat beetje extra konden brengen. Hoe kan de naamsbekendheid van de verenging worden vergroot en hoe kunnen we als carnavalsvereniging meer geld genereren waardoor we een spectaculaire wagen en prachtige kleding kunnen maken? Eind 2012 besloten Kars Marcelis en Edwin Meeuwissen om zich, in de vorm van een sponsorcommissie, te focussen op deze twee vragen.s

Het promoten van sssde vereniging begon met het ontwikkelen van een nieuwe, carnavaleske, website en een nieuw Facebookaccount. Op deze manier konden wij aan Elstenaren en andere geïnteresseerden laten zien wie wij zijn. Naast deze nieuwe communicatiewegen startte de sponsorcommissie de uiterst succesvolle actie “vrienden van de BierBeuners” op. Door mensen €10,00 te laten betalen werden zij vriend van onze vereniging. Door deze vorm van “crowdfunding” konden familie en vrienden een steentje bijdragen aan de carnavalswagen en carnavalsoutfits. Naast deze actie struinde de sponsorcommissie een groot aantal avonden langs de deuren van de winkeliers in Elst met als doel om nieuwe sponsoren voor onze vereniging te werven. De Elsterse ondernemers bleken CV de BierBeuners goed gezind. De vereniging klonk voor veel ondernemers bekend in de oren en dat zorgde ervoor dat veel ondernemers bereid waren om een financiële bijdrage te leveren aan onze vereniging.

Nu, jaren later, kunnen we zeggen dat de sponsorcommissie in al haar doelen ruimschoots is geslaagd. De sponsorcommissie is gegroeid met nieuwe commissieleden; Babette Pijl, Lotte Schellekens, Emiel Buurman, Dieuwertje van der Toorn en Jaleesa Derkens. CV de BierBeuners heeft de laatste jaren enorm gewerkt aan haar naamsbekendheid, vrienden en familie zijn meer betrokken bij de vereniging en het totale budget voor de carnavalswagen en de bijpassende kleding is aanzienlijk gestegen. Het resultaat? Een carnavalswagen die vele malen mooier is dan een aantal jaar geleden, prachtige kleding gemaakt door de kledingcommissie en een evenementenorganisatie die floreert. Volgers, vrienden, familie en sponsoren enorm bedankt voor jullie interesse, steun en financiële bijdrage! Zonder jullie hulp was onze vereniging nooit zo groot geworden! En wij? Ons ziet u de komende periode weer rondstruinen door de Dorpsstraat…